loading

Amyláza

V doplnkoch stravy môžeme nájsť niektoré z enzýmov. Jedným z najstarších rozpoznaných enzýmov je amyláza, ktorá bola pod menom diastáza objavená už v roku 1833. Chemicky patrí medzi hydrolázy. Ako hydrolázy sú označované také enzýmy, ktoré katalyzujú hydrolýzu, čo je rozkladná reakcia, kedy výsledným produktom je voda. Jej funkcia spočíva vo štiepenie škrobu na jednoduchšie cukry. Je označovaná ako jeden z najdôležitejších enzýmov organizmu.

 
Filtrovat
Produkty obsahujú

HORE