loading

Európium

Európium (chemická značka Eu) je striebristo biely, mäkký, prechodný kovový prvok, ktorý radíme do skupiny lantanoidov. Na rozdiel od ostatných prvkov zo skupiny lantanoidov má európium nižší bod topenia aj varu, aj nižšiu hustotu. V prírode sa vyskytuje len vo forme zlúčenín. Najväčší obsah európia má minerál prošenkoit. Používa sa pri diagnostike stanovenie príčin vzniku ochorenia sietnice oka, pri výskume porúch prenosu genetickej informácie pomocou pokročilých mikroskopických metód či pri diagnostike neurologických a psychiatrických ochorení.

 
Filtrovat
Značka
Konzistencia
Produkty obsahujú

HORE