loading

Fosfatidylserín

Fosfatidylserín je fosfolipid, ktorý je súčasťou bunkových membrán. Nájdeme ho výhradne na vnútornom liste membrány. Je významný tým, že nesie záporný náboj. Vďaka nemu môžu signálne proteíny rozoznať vnútornú stranu membrány. Keď sa fosfatidylserín objaví na vonkajšom liste membrány, dochádza k tzv. programovanej bunkovej smrti a makrofágové dostanú signál, že majú túto bunku zožrať.
 
Filtrovat
Produkty obsahujú

HORE