loading

Augustová súťaž o 1x BIO kokosový olej Premium 200 ml v hodnote 4,26 EUR:


Súťažná otázka:

BIO kokosový olej Premium 200 ml:


Pre účasť v súťaži je nutné mať vo chvíli losovania prihlásený newsletter o cenových akciách a novinkách. Po odoslaní vašej odpovede stačí potvrdiť súhlas s jeho zasielaním, ktorý dostanete na email.

Kontaktné údaje:

Zadejte vaše jméno.
Zadejte vaše příjmení.
Váš e-mail není ve správném formátu.
Opíšte znaky z obrázka
Zmeniť obrázok

Pravidlá súťaže:
  1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť VIVANTIS as so sídlom Školní náměstí 14, 537 01, Chrudim II, IČ: 25977687.
  2. Účastníkom súťaže sa stáva každý návštevník serverov spoločnosti VIVANTIS as staršie ako osemnásť rokov, ktorý akceptuje pravidlá súťaže a odpovie správne na súťažnú otázku.
  3. Súťaž trvá od 13. 8. 2018 do 19. 8. 2018.
  4. Výhercom súťaže sa stane účastník súťaže, ktorého správna odpoveď bude mať poradové číslo 4 a 51, a zároveň bude mať vo chvíli žrebovania prihlásený spravodajca.
  5. Určenie výherca prebehne 20. 8. 2018.
  6. Výherca bude o výhre informovaný elektronickou poštou.
  7. Každý súťažiaci dáva svoj súhlas so zverejnením svojho mena a priezviska na listine výhercov, ktorá bude zverejnená na internetových stránkach, ktoré prevádzkuje spoločnosť VIVANTIS as
  8. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci VIVANTIS as a ich rodinní príslušníci.
  9. Účastník súťaže týmto poskytuje spoločnosti VIVANTIS as súhlas, aby jeho e-mailovú adresu spracovávala pre marketingové účely, teda za účelom zasielania obchodných ponúk a služieb. Súhlas je poskytovaný na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné odvolať za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.

Výherci júlovej súťaže sa stali: Janka Klausmannova a Marika Michálková.

Správná odpoveď na júlovú otázku o 2x DETOXASE 10 DAYS TOTAL BODY RESET v hodnote 11,70 EUR:

Detoxase 10 sáčkov je prípravok určený na čistenie organizmu.

VÝHERCOM GRATULUJEME!

HORE