loading

Júnová súťaž o 1 x Magnesium Chelate 375 mg + B6 10 x 25 ml v hodnote 9,20 EUR


Súťažná otázka:

Magnézium Chelate 375 mg + B6 10 x 25 ml účinkuje už do:


Pre účasť v súťaži je nutné mať vo chvíli losovania prihlásený newsletter o cenových akciách a novinkách. Po odoslaní vašej odpovede stačí potvrdiť súhlas s jeho zasielaním, ktorý dostanete na email.

Kontaktné údaje:

Zadejte vaše jméno.
Zadejte vaše příjmení.
Váš e-mail není ve správném formátu.
Opíšte znaky z obrázka
Zmeniť obrázok

Pravidlá súťaže:
  1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť VIVANTIS as so sídlom Školní náměstí 14, 537 01, Chrudim II, IČ: 25977687.
  2. Účastníkom súťaže sa stáva každý návštevník serverov spoločnosti VIVANTIS as staršie ako osemnásť rokov, ktorý akceptuje pravidlá súťaže a odpovie správne na súťažnú otázku.
  3. Súťaž trvá od 17. 6. 2019 do 23. 6. 2019.
  4. Výhercom súťaže sa stane účastník súťaže, ktorého správna odpoveď bude mať poradové číslo 91, a zároveň bude mať vo chvíli žrebovania prihlásený spravodajca.
  5. Určenie výherca prebehne 24. 6. 2019.
  6. Výherca bude o výhre informovaný elektronickou poštou.
  7. Každý súťažiaci dáva svoj súhlas so zverejnením svojho mena a priezviska na listine výhercov, ktorá bude zverejnená na internetových stránkach, ktoré prevádzkuje spoločnosť VIVANTIS as
  8. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci VIVANTIS as a ich rodinní príslušníci.
  9. Účastník súťaže týmto poskytuje spoločnosti VIVANTIS as súhlas, aby jeho e-mailovú adresu spracovávala pre marketingové účely, teda za účelom zasielania obchodných ponúk a služieb. Súhlas je poskytovaný na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné odvolať za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.

Výhercom májové súťaže o 1 x balíček produktov Masticha v hodnote 44 EURO se stala Mária Petrusová.

Správná odpoveď na otázku o 1 x balíček produktov Masticha:

Chios Masticha je živice.

VÝHERCOVI GRATULUJEME!

HORE